Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Golfresans Personuppgiftspolicy för webbplats

1. INTRODUKTION

Golfresan Travelcaddie AB (“Golfresan”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av Golfresans digitala nyhetsbrev via webbplatsen www.golfresan.se (“Webbplatsen”).

Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som användare av Webbplatsen ska känna dig trygg med att Golfresan som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning omfattande bland annat Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016).

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig: Golfresan Travelcaddie AB

Organisationsnummer: 556624-7275

Adress: Lindövägen 100, 186 92 Vallentuna
E-post: Helena Senke/VD på Golfresan, helena.senke@golfresan.se

3. NÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Med “personuppgift” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. “Känsliga personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Golfresan behandlar dina personuppgifter när du:

  • Samtycker till att vi får behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (utskick av nyhetsbrev).

4. HUR OCH VILKA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDER VI?

Nedan har Golfresan sammanställt vilka personuppgifter som behandlas inom ramen för Webbplatsen samt för vilka ändamål och med vilken rättslig grund.

UTSKICK AV GOLFRESANS DIGITALA NYHETSBREV
Rättslig grund för behandlingen Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Lagringstid för personuppgifterna
Samtycke  Skicka digitala nyhetsbrev med information om Golfresan on Tour, våra resor och erbjudanden från partners. Person- och kontaktinformation:·     E-post Lagras under tiden du samtycker till behandlingen.Gallras efter återkallat samtycke.

5. MER OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I SAMBAND MED UTSKICK AV GOLFRESANS DIGITALA NYHETSBREV

Personuppgifter som vi behandlar för att skicka ut Golfresans nyhetsbrev och skicka marknadsföring till dig omfattar endast din e-postadress.

5.1 VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

För marknadsföringsändamål kommer din e-postadress endast att överföras till vår leverantör som tillhandahåller lösningen för utskick av nyhetsbrev.

5.2 HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER?

E-postadressen som Golfresan behandlar för utskick av Golfresans nyhetsbrev sparas så länge du samtycker till att vi skickar nyhetsbrev till dig.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar din e-postadress för utskick av Golfresans nyhetsbrev genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@golfresan.se eller avregistrera dig via länken längst ned i varje nyhetsbrev.